آرشیو مطالب : همایش

معاون وزیر كشور:

توزیع عادلانه اعتبارات موجب ماندگاری جمعیت می شود

توزیع عادلانه اعتبارات موجب ماندگاری جمعیت می شود
فردا

همایش بزرگ دوچرخه سواری 2هزار دانشجو و دانش آموز در خیابان های مركز پایتخت

همایش بزرگ دوچرخه سواری 2هزار دانشجو و دانش آموز در خیابان های مركز پایتخت

تذكر علیخانی به تاكسیرانی برای صدور پروانه شركت های تاكسیرانی

تذكر علیخانی به تاكسیرانی برای صدور پروانه شركت های تاكسیرانی
الویری:

در شاخص ارتقا بهره وری در نقطه صفر قرار داریم

در شاخص ارتقا بهره وری در نقطه صفر قرار داریم
معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند:

استفاده از عبارت طلای كثیف برای زباله اشتباه است

استفاده از عبارت طلای كثیف برای زباله اشتباه است

سازمان شهرداری ها برای ساخت سالن سینما تفاهمنامه امضا كرد

سازمان شهرداری ها برای ساخت سالن سینما تفاهمنامه امضا كرد

تعیین تكلیف گود برج میلاد تا آخر بهار

تعیین تكلیف گود برج میلاد تا آخر بهار

الویری: به قانون دولتی شدن شهرداری ها برگردیم

الویری: به قانون دولتی شدن شهرداری ها برگردیم

توضیح وزیر كشور درباره پیامك های امنیت اخلاقی پلیس

توضیح وزیر كشور درباره پیامك های امنیت اخلاقی پلیس

شهردار تهران: حال شهرمان خوب نیست

شهردار تهران: حال شهرمان خوب نیست

آموزش ماساژ با اعطای مدرك رسمی

آموزش ماساژ با اعطای مدرك رسمی