تصویب یك فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و دستفروشان پایتخت

تصویب یك فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و دستفروشان پایتخت به گزارش حراج كن بامداد امروز اعضای شورای شهرتهران یك فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و دست فروشان را در شهر تهران به تصویب رساندند.


به گزارش حراج كن به نقل از ایسنا؛ بامداد امروز یك فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و دست فروشان و… در شهر تهران روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و حجت نظری پیشنهاد دهنده این طرح با اشاره به اینكه این طرح مربوط به ساماندهی دست فروشان، وانت های باری و ون های سیار است، اظهار داشت: متأسفانه نظارتی بر فعالیت آنها نمی گردد و بنابراین بعضی از عوامل شهرداری مبادرت به دریافت وجوه متفاوت از این افراد می كنند و عملاً این پول به حساب شهرداری واریز نمی گردد و امكان دارد هر فردی بر مبنای تصمیم و تشخیص خود رفتاری را داشته باشد.
نظری با اشاره به اینكه قانون صراحتاً در مورد سد معبر واكنش نشان داده اما دست فروشی مسكوت مانده است اظهار داشت: لازم است این طرح به تصویب برسد تا بتوانیم با همراهی شركت ساماندهی مشاغل نسبت به ساماندهی دستفروشان، وانت بارها و غیره اقدام نماییم.

وی با اشاره به اینكه در این طرح كمیته برنامه ریزی و سیاست گذاری در نظر گرفته شده است تا تركیب و عنوان مشاغل را مشخص و نسبت به تدوین دستورالعمل ها اقدام نماید، اظهار داشت: فضاها باید برای بساط گستری و … عادلانه باشد و امیدواریم با تصویب این طرح علاوه بر انضباط بخشی و كسب درآمد پایدار از این ولنگاری كه هر فردی به اسم شهرداری فشاری بیاورد جلوگیری نماییم.

در ادامه حسن رسولی در مخالفت با این طرح اظهار داشت: یكی از راههای درآمد پایدار عوارض كسب و پیشه است كه در قانون مالیاتی كشور قید شده است و شهرداری اجازه ندارد كه مخالف قانون، مصوبه ای بیاورد تا در مورد دستفروشی تصمیم گیری شود.لذا بهتر است به مسیری بیاندیشیم كه به این پدیده جنبه رسمی و قانونی ندهد.

در ادامه شهربانو امانی بعنوان موافق این طرح اظهار داشت: سال ۴۷ قانونی تصویب گردید كه بر مبنای آن دست فروشی به شكلی مزاحم كسب بوده است. اما ۵۳ سال از این قانون می گذرد و حالا شرایط متفاوت شده است. چون كه مهاجرت به قدری زیاد شده است كه هم وانت بار و هم دست فروشان در خیابان های شهر افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینكه با قانون ۵۳ سال پیش نمی توان مشكل امروز را حل كرد اظهار داشت: دقت داشته باشید كه من در بازدیدهای شبانه ام از خیلی از مشاغل همچون جگركی های سیار پرسیدم كه آیا مجوز دارند یا نه. آنها عنوان داشتند از هیچ كجا مجوزی نگرفتند. ازاین رو باید آنها را ساماندهی كرد و نه این صورت مساله را پاك نماییم.
در ادامه ناهید خداكرمی بعنوان مخالف این طرح اظهار داشت: چرا فكر می نماییم كه می توان با تصویب مصوبات مختلف مشكل را حل كرد. در سال ۸۵ مصوبه ای در جهت ساماندهی دستفروشان داشتیم كه خیلی از بندهای طرح فعلی در مصوبه قبلی هم هست. در طرح قبلی برگزاری نمایشگاه كالا، برگزاری بازارهای موقت، و غیره پیش بینی شده است. دقت داشته باشید كه مشاغل سیار از بعد حقوقی و قانونی جایگاهی ندارند و ما حق نداریم مصوبه ای در جهت تعریف یك شغل داشته باشیم.

الهام فخاری هم در دفاع از این طرح اظهار داشت: می گویند آئین نامه ی قبلی داریم اما در این چند سال حتی یك مرتبه هم كمیته ساماندهی تشكیل نشد، امروز با مشاغل جدیدی مواجه هستیم كه اساساً حتی یك سال قبل هم وجود نداشت و حالا مبحث عوض شده است و ما نیازمندیم كه در مورد مشاغل جدید كه در هر گوشه شهر هستند چاره ای بیاندیشیم.

به گزارش حراج كن به نقل از ایسنا، تحصیلی، مدیر عامل ساماندهی مشاغل شهر تهران هم با اشاره به اینكه در دستور العلمل سازمان شهرداری ها تمامی دغدغه های دست فروشی دیده شده است اظهار داشت: پلیس، وزارت بهداشت و غیره سهمی در این دستورالعمل دارند و وجود آن كافی است.

به گزارش حراج كن به نقل از ایسنا، نهایتاً اعضای شورای شهر با ۱۲ رأی موافق، به یك فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی كانون در شهر تهران رأی دادند.

در بررسی بندهای این مصوبه نژاد بهرام پیشنهاد كرد كه شهرداری اجازه دارد كه در فضاهای عمومی اجازه فعالیت به دستفروشان به شرط فروش كالای ایرانی را بدهد كه این پیشنهاد با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.

همچنین علی اعطا پیشنهاد كرد كه كمیته راهبری و برنامه ریزی ساماندهی مشاغل سیار حذف شود و به جای آن شهرداری ملزم شود كه یك لایحه بیاورد كه این مساله هم با رأی حداكثری اعضا به تصویب نرسید.

همچنین مسجد جامعی اضافه كرد: دستفروشی سر ریز اقتصاد ناسالم كشور است و تا وقتی این مساله حل نشود، مشكلات رفع نمی گردد و اگر شهرداری لایحه ای بیاورد در اجرا بهتر عمل خواهد نمود.

به گزارش حراج كن به نقل از ایسنا، همینطور زهرا نژاد بهرام پیشنهاد كرد كه در كمیته راهبری و برنامه ریزی این طرح، نماینده بهزیستی و نماینده كمیسیون شهرسازی هم حاضر شوند كه این دو پیشنهاد هم رأی مثبت نیاورد.

به گزارش حراج كن به نقل از ایسنا، جزئیات این طرح هم در چارچوب یك فوریت به تصویب رسید.
در ادامه مسجدجامعی هم پیشنهاد كرد كه نماینده نیروی انتظامی در تركیب كمیته برنامه ریزی طرح ساماندهی حضور داشته باشد كه با رأی اكثریت آرا به تصویب رسید.
همچنین الویری پیشنهاد كرد كه نماینده شركت سرمایه گذاری شهرداری تهران در این كمیته شركت نماید كه با مخالفت هاشمی مواجه گردید وی اظهار داشت: من به كلیات این طرح رأی ندادم چون كه دستفروشی بر مبنای قانون تعریف دارد و این بساط گستری كه در شهر شاهد می باشیم دست فروشی نیست.
وی با اشاره به اینكه شما دلتان می سوزد و می خواهید با ساماندهی دستفروشان به آنها كمك كنید و اما حالا بحث به میان آمدن سازمان مشاركت ها را به میان آورده اید اظهار داشت: دقت كنید كه در آینده امكان دارد این تصمیم ما باعث شود كه پیاده روها به سرقفلی دستفروشان تبدیل شوند و بحث ما از مسیر ساماندهی گذشته است و امكان دارد شرایطی فراهم گردد كه پس از گذشت مدتی به دردسر بیفتیم.
با وجود اعتراض هاشمی، اعضای شورا به پیشنهاد الویری رأی مثبت دادند امابه پیشنهاد دیگری در خصوص اضافه شدن یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه در این كمیته رأی منفی دادند.
‎همچنین اعضا، به پیشنهاد فراهانی در خصوص اضافه شدن یك اقتصاددان غیر دولتی به پیشنهاد هیأت رئیسه شورا در كمیته تصمیم گیری و برنامه ریزی دستفروشان هم رأی منفی دادند.
در ادامه بررسی طرح ساماندهی دستفروشان محسن هاشمی رئیس شورای شهر پیشنهاد كرد كه نماینده كمیسیون حمل و نقل در كمیته ساماندهی دستفروشان حذف شود.
وی در دفاع از این پیشنهاد خود اظهار داشت: بحث دستفروشی را باید با نگاه دستفروشی ساماندهی كرد اما دقت داشته باشید كه قرار نیست در این طرح یا لایحه شهرداری فضایی را از خیابان یا معابر به دست فروشان بدهد.
وی اضافه كرد: همین حالا دست فروشی در مترو گرفتار مشكل شده است و باید متوقف شود چون كه افراد با التماس و درخواست بسیار اجناس خویش را می فروشند و تصور كنید با این حجم مسافر اگر اتفاقی بیفتد اساساً گرفتار مشكل می شوند.
وی با اشاره به اینكه ضرورتی ندارد نماینده كمیسیون حمل و نقل شورا در این كمیته باشد اظهار داشت: دست فروشی در اتوبوس و مترو پسندیده نیست.
گزارش ایسنا نهایتاً به اعضای شورا به پیشنهاد هاشمی در خصوص حذف نماینده كمیسیون حمل و نقل از كمیته ساماندهی دستفروشان رأی مثبت دادند.1397/11/23
13:08:07
5.0 / 5
4770
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد تصویب یك فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و دستفروشان پایتخت
نظر شما در مورد تصویب یك فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و دستفروشان پایتخت
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵