وزیر راه و شهرسازی مطرح كرد

پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن

پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن به گزارش حراج کن وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود: پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی داده شده تا سهم آورده متقاضیان حتی با افزایش هزینه های ساخت بدون تغییر باقی بماند.


به گزارش حراج کن به نقل از ایسنا، سقف تسهیلات ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر ۴۰۰ میلیون، سایر مراکز استانها ۳۵۰ میلیون، دیگر شهرها ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد و طول مدت بازپرداخت ۲۰ ساله است.
باتوجه به آن که بطور معمول قیمت نهاده های ساختمانی و هزینه های ساخت افزایش می یابد، وزارت راه و شهرسازی برای آن که پروژه ها گرفتار رکود نشود هر از گاهی نرخ ها را تعدیل می کند. هم چنین بتازگی وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن آگاهی داده است.
بنا به قول رستم قاسمی، در طرح مسکن مهر قیمت ساخت ثابت لحاظ شده بود و با افزایش قیمت مصالح و دستمرد و هزینه ساخت، سازندگان کیفیت راه اندازی واحدهای مسکونی را کاهش دادند ولی در پروژه نهضت ملی مسکن، قیمت ساخت باتوجه به افزایش هزینه های ساخت تعدیل می شود تا سازندگان مجبور به کاهش کیفیت نشوند. جهت کاهش فشار بر متقاضیان به سبب افزایش هزینه های ساخت، وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن داده شده است تا سهم آورده متقاضیان حتی با افزایش هزینه های ساخت بدون تغییر باقی بماند.

کلنگ زنی حدود ۴۴۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اضافه کرد: در امتداد اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تا حالا به تعداد یک میلیون و ۳۶۸ هزار واحد مسکونی تعریف شده است که از کل واحدهای تعریف شده، عملیات اجرائی بیش از ۹۲۸ هزار واحد مسکونی شروع شده است که این پروژه ها در مراحل مختلف پیشرفت از فونداسیون تا نازک کاری هستند و بیش از ۴۳۹ هزار واحد مسکونی نیز کلنگ زنی شده اند که این واحدها در مراحل گرفتن پروانه، تعیین پیمانگار و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک هستند.
قاسمی افزود: از پروژه های شروع شده حدود ۵۷۶ هزار واحد مسکونی مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری، ۲۰۳ هزار واحد مسکونی مربوط به خودمالکین و ۱۵۸ هزار واحد مسکونی مربوط به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستائی هستند.
وزیر راه و شهرسازی همین طور درباره وضعیت تامین زمین برای واحدهای مسکونی جهت ساخت، اظهار داشت: تا حالا به استعداد بیش از یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد مسکونی بصورت قطعی، زمین تامین شده است. به استعداد حدود ۱.۴ میلیون واحد مسکونی دیگر نیز زمین شناسائی شده است که این اراضی جهت الحاق به محدوده شهرها، تغییر کاربری، ایجاد شهرک های جدید در دستور کار شورای برنامه ریزی استانها و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است.

برنامه ایجاد ۴۰ شهر جدید در کشور
وی در مورد ساخت شهرهای جدید هم تصریح کرد: در طرح نهضت ملی مسکن برای تامین زمین مورد نیاز متقاضیان در شهرها و مناطقی که امکان تامین زمین در محدوده شهرها و نواحی متصل و پیوسته شهرها وجود ندارد، از ظرفیت ایجاد شهرها و و شهرک های جدید استفاده می شود. در مقطع فعلی ۲۰ شهر جدید موجود است و ایجاد ۴۰ شهر جدید دیگر در دستور کار است که از این تعداد ۴ شهر جدید گلمان، تایناک، گلمان و نایبند در مراحل نهائی ایجاد هستند.
قاسمی اظهار داشت: ایجاد ۴۴ شهرک دولتی جدید در دستور است و در سامانه ستاد شهرک سازی ایجاد ۷۶ شهرک جدید دیگر نیز توسط بخش خصوصی درخواست شده است. همچون مسائل و مشکلات شهرهای جدید ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی و ایجاد حمل و نقل و شبکه های ارتباطی بین شهرهای جدید با شهرهای مادر است. در ایجاد شهرها و شهرک های جدید تلاش شده است تا این موارد مد نظر قرار گیرد تا شهرک های جدید احداثی قابلیت سکونت پذیری مطلوب تری داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی همین طور در این برنامه زنده تلویزیونی درباره خاصیت های طرح نهضت ملی مسکن و تفاوت ها و مزیت های آن نسبت به طرح های قبل همچون مسکن مهر، اشاره کرد: در طرح نهضت ملی مسکن با لطمه شناسی و بررسی مزایا و معایب و تجارب طرح های قبلی اجرا شده در زمینه مسکن، تلاش شده است تا این طرح، معایب طرح های گذشته را نداشته و واحدهای مسکونی طرح باکیفیت مطلوبی راه اندازی و به متقاضیان مسکن واگذار شود.
وی ادامه داد: در این جهت تلاش شده تا همزمان با تامین زمین و شروع عملیات اجرائی، اطلاعات اراضی تامین شده به دستگاه های خدمات رسان ارسال می شود تا این دستگاهها به نحوی اقدام نمایند تا همزمان با بهره برداری واحدها، خدمات مورد نیاز واحدها نیز تامین گردد و واحدها قابل سکونت باشند.
وزیر راه و شهرسازی درباره علت تاخیر در تحویل واحدهای باقیمانده طرح مسکن مهر نیز تصریح کرد: تعداد کل واحدهای مسکن مهر حدود ۲.۱ میلیون واحد مسکونی بوده که از این تعداد فقط یک میلیون و ۶۰ هزار واحد مسکونی در زمینهای دولتی اجرا شده است و مابقی مربوط به خودمالکین و در زمینهای بخش خصوصی اجرا شده است.
وی افزود: از تعداد کل واحدهای مسکن مهر اجرا شده در زمینهای دولتی، بیش از ۹۶۵ هزار واحد مسکونی تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است و حدود ۹۸ هزار واحد باقیمانده است. از واحدهای باقیمانده اجرا شده در زمینهای دولتی، حدود ۲۸ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و عملیات اجرائی آنها در دست پیگیری است ولی حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی دارای مشکلات حقوقی است و می بایست جهت ادامه روند تکمیل این واحدها، مشکلات حقوقی این واحدها مرتفع شود. از واحدهای تکمیل شده مسکن مهر حدود ۶۵ هزار واحد مسکونی به سبب عدم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی تحویل نشده است.

فقط ۲۳ هزار واحد مسکن مهر وارد نهضت ملی مسکن شد
قاسمی در پاسخ به این پرسش که آیا از واحدهای باقیمانده مسکن مهر در آمار نهضت ملی مسکن هم آمده است؟ اظهار داشت: فقط حدود ۲۳ هزار و ۹۱۶ واحد مسکن مهر جهت تامین مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گرفته است که این واحدها نیز عموما واحدهای فاقد متقاضی دارای درصد پشرفت فیزیکی بسیار پائین هستند.
وزیر راه و شهرسازی درباره زمان اتمام و بسته شدن پرونده مسکن مهر نیز اظهار داشت: تا آخر سال جاری تمامی واحدهای مسکن مهر نیمه تمام و در دست اجرا (فاقد مشکل حقوقی و معارض) تکمیل می شوند و پیگیری های لازم جهت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای تکمیل شده فاقد خدمات نیز صورت می پذیرد به نحوی که تا آخر سال خدمات این واحدها نیز تامین و قابل سکونت شوند.
قاسمی افزود: رویکرد اساسی طرح نهضت ملی مسکن این است که با لحاظ فرهنگ حاکم بر سکونت خانوار در شهرهای مختلف کشور به ویژه شهرهای کوچک، در صورت وجود زمین کافی، زمینهای تامین شده به دو یا سه خانوار واگذار شود و در این رابطه دستورالعمل واگذاری زمین نیز در دست تغییر است تا امکان واگذاری زمین به تعداد خانوار کمتر برای متولیان اجرای طرح نهضت ملی مسکن ایجاد شود.
منبع:

1401/05/04
22:06:32
0.0 / 5
450
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن
نظر شما در مورد پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱