اقدامات سه ساله حوزه شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام شد

از شناسایی ساختمان های خطرساز تهران تا نارضایتی از شهرداری برای فرآیند طولانی صدور پروانه

از شناسایی ساختمان های خطرساز تهران تا نارضایتی از شهرداری برای فرآیند طولانی صدور پروانه به گزارش حراج كن رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گزارش عملكرد این كمیسیون طی سه سال قبل به بیان اقدامات انجام شده و انتظارات هنوز به سرانجام نرسیده حوزه شهرسازی و معماری پرداخت.


به گزارش حراج کن به نقل از ایسنا، محمد سالاری در نطق قبل از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران در عرضه گزارشی از اقدامات حوزه شهرسازی و معماری در انتهای سال سوم شورا اظهار داشت: یکی از علل استقبال بی نظیر مردم از فهرست امید در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران اعتراض به پارادایمی سخت افزاری بود که شهر را با استفاده از درآمدهای ناشی از شهرفروشی اداره می کرد و در واکنش به آن شیوه مدیریت امور شهر، شهروندان تهرانی خواهان توجه به رویکردهای انسان محوری، شفافیت، انضباط مالی، پاسخگویی، مبارزه با فساد، حقوق شهروندی، صیانت از میراث طبیعی شهر و پیشگیری از شهرفروشی شدند، در بین توقعات و انتظارات شهروندان تهرانی از شورای پنجم، سهم مأموریت های حوزه شهرسازی و معماری از وزن بالایی برخوردار می باشد.
وی ادامه داد: حال که در انتهای سال سوم عمر شورا و آغاز آخرین سال خدمت هستیم، لازم است در جهت هویت شورای شهر اصلاح طلب که مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و فراهم کردن امکان نقد و گفتگو است گزارشی صادقانه و مستند از اقدامات انجام شده در این زمان را خدمت شهروندان تهرانی عرضه نماییم و هم از انتظارات هنوز به سرانجام نرسیده ای بگوییم که باوجود پیگیری های انجام شده، جامه تحقق نپوشیده اند.

وی آشفتگی و رکود اقتصاد کلان، تحریم های ظالمانه بین المللی، بروز همه گیری کرونا، کم شدن جریان سرمایه گذاری در شهر، رکود بازار مسکن و کاهش شدید درآمدهای شهرداری، بدهی های به ارث رسیده از دوره های قبل، به اشباع رسیدن ظرفیت درآمدزای طرح تفصیلی، تغییرات مکرر شهردار باوجود میل و اراده شورا و غیره را از تنگناها و موانع بر سر تحقق وعده ها دانست.

وی با اشاره به مهم ترین محورهای اقدامات کمیسیون شهرسازی و معماری در سه سال قبل و همینطور اولویت های پیگیری خود در یک سال باقی مانده، اظهار نمود: عرضه گزارش تفصیلی را که به واسطه گستردگی مأموریت های این حوزه در این نطق نمی گنجد به فرصت های دیگر موکول می کنم. پرواضح است آنچه بعنوان توفیق در این جا ذکر می شود، توفیق کلیت شورای پنجم و سایر کمیسیون های تخصصی و بویژه کمیته های شهرسازی و معماری و طرح های شهری و حاصل همکاری و کمک همه همکاران محترم و همیاری شهرداری است، بنابراین همینجا لازم است از یاری همگان کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در گزارش خود، توقف شهرفروشی، کاهش رانت و فساد در حوزه شهرسازی و معماری و توجه به حقوق عامه را یکی از مهم ترین دستاوردهای حوزه شهرسازی دانست و اظهار داشت: تا قبل از شورای پنجم ما شاهد نوعی مسابقه در شهرفروشی بین مناطق شهرداری بودیم و منطقه ای موفق تر ارزیابی می شد که می توانست اضافه طبقه ها و تغییر کاربری های بیشتری بدهد و به ازای آن پول بیشتری دریافت کند. اولین اقدام ما در شورای پنجم، ایجاد تحول اساسی در این نگرش و حاکم کردن رویکرد احترام به حق به شهر و قانون مداری در شهرسازی و پیشگیری از شهرفروشی بود. به صورتی که امروزه افتخار مدیران شهرداری به این است که توانسته اند هرچه بیشتر جلوی شهرفروشی را در حوزه مدیریت خود بگیرند.

وی در مورد اقدامات تقنینی و نظارتی این حوزه که به موازات تغییر گفتمان صورت گرفت، اظهار نمود: کمیسیون از راه اجبار شهرداری به تعیین چارچوب و حدود اختیارات شوراهای معماری و کمیسیون های داخلی و شفاف سازی فرایند تصمیم گیری در آنها توانست امضاهای طلایی و تصمیمات سلیقه ای در مرحله صدور پروانه و پس از آنرا تا حدود زیادی حذف کند. بررسی ها نشان داده است پیش از این و بین سال های ۹۱ تا ۹۵ تنها در منطقه ۱ شهرداری، میان پروانه های صادره با ضوابط طرح تفصیلی ملاک عمل ۶۹ درصد مغایرت وجود داشته اما بعد از اصلاحات ساختاری صورت گرفته میزان تخلفات در این عرصه تا ۸۰ درصد در مناطق شهرداری کاهش داشته است. امروز با جرأت می توانم بگویم در مرحله صدور پروانه هیچ تخلفی صورت نمی گیرد. علاوه بر این محاسبه عوارض در صدور پروانه به صورت سیستمی و گواهی های ساختمانی که به زودی به شکل سیستمی خواهد شد و دیگر جایی برای اعمال سلیقه و نظر باقی نمانده است.

وی افزود: با حاکم کردن رویکرد جدید احترام به حق به شهر تغییر در رویکردهای کمیسیون ماده ۵ هم با اهتمام شهرداری تهران رخ داده به نحوی که شاهد تفاوت آشکاری میان نوع مصوبات گذشته و فعلی آن هستیم. به صورتی که طی ده سال مدیریت شهری گذشته کمتر از ۱۵ درصد پرونده های مطرح شده در این کمیسیون مربوط به تعیین تکلیف طرح ها و پروژه های موضعی و موضوعی با رویکرد افزایش زیست پذیری، سرزندگی شهری و افزایش عرصه ها و قلمروهای عمومی و نهایتا هویت بخشی به شهر بوده و بیشتر از ۸۶ درصد پرونده ها مربوط به بارگذاری و درآمدزایی صرف بوده است. اما در دوره پنجم شورا کمیسیون ماده ۵، تا حدود زیادی این نسبت ها را معکوس کرده است که نقش کمیسیون شهرسازی در این تغییر رویکرد موثر بوده است.

کاهش ۵۵ درصدی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقایسه با دوره چهارم

سالاری با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش تخلفات ساختمانی، اظهار داشت: در نخستین سال شورای پنجم ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده ۱۰۰ تشکیل شد و در نتیجه آن، صدمه شناسی دقیقی از قوانین و فرآیندها به دست آمد. مبتنی بر یافته های ستاد هماهنگی پیش نویس لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با همکاری وزارت کشور تهیه و جهت تصویب به دولت عرضه شد. علاوه بر این ارزش معاملاتی ساختمان که از سال ۹۳ بازبینی نشده بود، به روز شد تا با افزایش میزان جرایم تخلفات ساختمانی انگیزه برای تخلفات ساختمانی کاهش پیدا کند. مجموعه اقدامات این حوزه سبب شده که در دوره شورای پنجم پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به دوره چهارم کاهش ۵۵ درصدی داشته باشد که این خود نشان از حرکت به سمت بازدارندگی از وقوع تخلف در این دوره دارد.

وی افزود: در کنار همه اقدامات فوق از آنجائیکه معتقدیم عامل اصلی پیشگیری از فساد و رانت، نظارت همگانی و شفافیت است بنابراین اجبار شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی همه پروندها و نظارت پذیر کردن همه مراحل طی شده بعنوان یکی از طرح های مشترک این کمیسیون با کمیته شفافیت به نتیجه رسید و بستر نظارت همگانی در حوزه شهرسازی و معماری را فراهم نمود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری درباره اقدامات انجام شده برای حفظ و صیانت از باغات و فضای سبز تهران و حفظ میراث طبیعی شهر اظهار داشت: صیانت و حفاظت از باغات و عرصه های سبز و باز شهری همچون مهم ترین اولویت های این کمیسیون در کنار سایر کمیسیون ها بوده است که در این خصوص مشارکت مؤثر و فعالانه ای در لغو مصوبه برج باغ ها داشته است. همینطور بررسی، تدوین و تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری معروف به خانه باغ، ایجاد فرایندی ویژه برای صدور پروانه در باغات شهر تهران، پیگیری تهیه شناسنامه باغات با محوریت همکاری کمیسیون سلامت و محیط زیست، تبدیل باغات در اختیار سازمان ها و نهادهای حاکمیتی به پارک های عمومی و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به این فضاهای سبز و هم همکاری با کمیسیون سلامت برای تملک باغات در مناطق گرفتار فقر سرانه فضای سبز از محل عوارض قطع درختان از دیگر اقدامات این کمیسیون با همکاری و تعامل سایر کمیسیون ها بوده است.

وی افزود: تلاشهای این کمیسیون برای ساماندهی باغات انبوه و به هم پیوسته تهران همچون باغات کن به وسعت ۱۰۷۲ هکتار و فرحزاد به وسعت ۲۱۱ هکتاردر این میان اهمیت ویژه ای دارند. کمیسیون شهرسازی و معماری با پیگیری های فراوان و مؤثر و برگزاری ده ها نشست و جلسه تخصصی توانست طرح های موضعی صیانت و ساماندهی این باغات را در مراجع قانونی یعنی کمیسیون ماده ۵ و شورایعالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسانده و برای اجرا به شهرداری تهران ابلاغ شود.

سالاری اضافه کرد: همینطور مبحث ساماندهی این باغات گسترده در برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران، برنامه اولویت محور و تحقق پذیر شهرداری تهران گنجانده شد تا با رویکرد مشارکت همه ذی نفعان هرچه زودتر عملیاتی گردد. حالا طرح موضعی این محدوده ها برای تبدیل این عرصه های پرارزش زیست محیطی به بزرگترین محدوده تفرجگاهی و گردشگری شهر در مرحله اجرا قرار دارد.

تقویت عرصه های عمومی و توسعه میدانگاه ها و پلازاهای شهری و مناسب سازی آن ها

عضو شورای شهر تهران گسترش کمی و کیفی عرصه های عمومی و مناسب سازی شهر جهت استفاده بدون تبعیض همه شهروندان را راهبرد اساسی پیاده سازی حق بر شهر دانست و اظهار داشت: در همین راستا کمیسیون شهرسازی و معماری، با محوریت کمیته معماری و طرح های شهری پیگیر توجه ویژه به توسعه عرصه های عمومی شد و در تدوین و تصویب برنامه پنج ساله سوم شهر تهران تکالیف بنیادینی در این خصوص تعیین گردید. بر همین مبنا کوشش برای مکان یابی و راه اندازی میدانگاه پیاده در هر یک از مناطق ۲۲گانه در عرصه های دارای ظرفیت بالقوه با استفاده از مشارکت شهروندان در دستور کار قرار دارد که بعضی از آنها به مرحله اجرایی هم رسیده اند.

وی افزود: در زمینه مناسب سازی هم با احیاء ستاد مناسب سازی و ایجاد تغییر نگرش در اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی شهر، مناسب سازی به یکی از پیوست های اولویت دار طرح ها تبدیل گشته است. تلاشهای کمیسیون با محوریت کمیته شهرسازی باعث شد تا اعتبارات مربوط به مناسب سازی در فرایند تصویب بودجه های سنواتی تا حدود ۳۰۰ درصد افزایش یابد و شیوه نامه مناسب سازی بعنوان بخشی از فرایند عقد قرار داد هم ابلاغ شود. علاوه بر این رعایت ضوابط مناسب سازی در مراحل طراحی و راه اندازی ایستگاه های مترو، خطوط مترو توسط شرکت راه آهن شهری تهران و حومه طبق مصوبه ستاد مناسب سازی و پیگیری برای مناسب سازی حدود ۵۰۰ کیلومتر از مسیرهای شهر تهران از دیگر اقدامات این کمیسیون و کمیته شهرسازی در زمینه مناسب سازی است.

بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و پروژه های کوچک مقیاس

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با اشاره به اقدامات و پیگیری های انجام شده در حوزه بازآفرینی شهری اظهار داشت: با وجود اینکه مأموریت بازآفرینی نیازمند همکاری نهادهای دولتی است اما این کمیسیون کوشیده با پیگیری های خود به فرایند بازآفرینی سرعت و هماهنگی بخشد. رویکردهای مختلفی طی دهه های گذشته در مورد نوسازی بافت های فرسوده اتخاذ شد که هیچکدام پاسخگوی وضعیت محلات فرسوده نبود و اقدامات منجر به خروج افراد از محلات می شد و صرفاً بر ابعاد کالبدی و مسکن سازی تکیه داشت. اما توجه به رویکرد بازآفرینی بخصوص ابعاد نرم افزاری آن که با رویکرد توسعه محله محوری و با مشارکت شورایاری ها و مردم محلات امکانپذیر بود، در این دوره شورا و با جلسات کارشناسی کمیسیون و در برنامه سوم شهرداری گنجانده شد.

وی افزود: بر این اساس قرار شد که سند توسعه محله برای هر یک از محلات واقع در بافت های فرسوده و غیره برخوردار تهیه شود و اطلاعات آن در سامانه پیش خوان توسعه محله درج شود و امکان مقایسه توسعه محلات در شاخصهای کلی ۴ گانه (جمعیتی، اجتماعی-اقتصادی-کالبدی، فعالیتی محیط زیستی - حکمروایی) مقدور باشد و در هنگام تهیه این اسناد تلاش شد فهرستی از نیازها و اولویت های هر محله با عنایت به جلسات گوناگونی که با ذینفعان و شورایاری ها در محلات گذاشته می شد، تهیه شود و برای نخستین بار با رویکرد مشارکتی و مبتنی بر نیاز مردم و نه نیاز مدیران شهری پروژه های کوچک مقیاس در محلات اجرایی شدند. با عنایت به این که ۱۸۴ محله زیر پوشش دفاتر تسهیلگری قرار دارد، تا کنون برای ۱۷۱ محله سند توسعه محله تهیه و ۱۵۹ سند محله مصوب ستاد بازآفرینی شده است.
سالاری افزود: در تمام اقدامات ذکر شده، کمیسیون شهرسازی و معماری جلسات گوناگونی با سازمان ها و نهادها و صاحبنظران برگزار کرده و عملکرد سازمان نوسازی در تمامی اقدامات و پروژه ها به صورت مستمر مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. همینطور بعضی از عرصه های ناکارآمد شهری همچون محور نیلوفری (به وسعت ۷۰ هکتار)، محور فدائیان اسلام (۵۳۷ هکتار)، کوره های آجرپزی منطقه ۱۹ (۴۰۰هکتار)، اراضی بلااستفاده منطقه ۱۸ ( ۷۰۰ هکتار)، محله نفرآباد (۲۰ هکتار)، محله کن(۱۰۷۲ هکتار)، محله فرحزاد(۲۱۱ هکتار)، امامزاده عینعلی زینعلی (۳۴ هکتار) و.... مورد تاکید جدی کمیسیون شهرسازی و حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران قرار گرفت و جهت بازآفرینی این عرصه های ناکارآمد طرح هایی تهیه شد که بعضی از آنها در مرحله اجراست.
عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: به لحاظ ساختاری هم ستادهای بازآفرینی در سطوح ملی و استانی و شهر و منطقه تعریف شده بودند؛ اما فعالیت آنها در سطح شهر تهران و مناطق متوقف شده بود که با تاکید و پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری، باردیگر کمیته های ذیل ستاد بازآفرینی شهر تهران راه اندازی و فعال شدند و به خصوص درکمیته زیرساخت با حضور مداوم اعضا کمیسیون شهرسازی در تمامی مناطقی که دارای محلات بافت فرسوده بودند، جلسات برگزار گردید و اقدامات موثری همچون تأمین روشنایی معابر، نوسازی شبکه آبرسانی و تکمیل شبکه فاضلاب، خریداری و نصب شیرهای هیدرانت، جابه جایی بیشتر از ۱۰۰۰ تیر چراغ برق برای ارتقاء نفوذپذیری بافت فرسوده، ساماندهی کابل های مخابراتی، مقاوم سازی مدارس و مناسب سازی ۲۰ باب مدرسه استثنایی، راه اندازی کیوسک جهت تأمین سرانه انتظامی، ارتقای سرانه های درمانی، تهیه برنامه ساماندهی راسته ها و محدوده های دارای اولویت با حضور نمایندگانی از همه ارگان های مربوطه همچون شرکت برق منطقه ای تهران و شرکت آب و فاضلاب و شرکت گاز استان تهران و مخابرات و سازمان اتش نشانی و بنیاد مستضعفان، اداره راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و اداره کل آموزش و پرورش و.... در دستور کار قرار گرفت.

سالاری افزود: با عنایت به درخواست ها و اعتراضات مردم برخی محلات نسبت به تدقیق محدوده بافت فرسوده، کمیسیون پیگیری های مکرری با محوریت سازمان نوسازی را به منظور اصلاح محدوده بافت فرسوده شهر تهران با همکاری شهرداری و سایر نهادها انجام داده که منجر به افزایش حدود ۷۰۰ هکتار به محدوده بافت فرسوده شد. در مورد مأموریت "نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن" در بافت فرسوده هم دستورالعمل مقاوم سازی تدوین شده است. همینطور تعریف تعداد قابل توجهی از پروژه های بهسازی محیطی در سطح محلات بافت فرسوده و به بهره برداری رسیدن بعضی از آنها که جزئی از برنامه اولویت محور و تحقق پذیر مدیریت شهری هم بوده است از راهکارهای این کمیسیون و حوزه شهرسازی و معماری شهرداری برای تداوم جریان بازآفرینی حتی در زمان کمبود منابع مالی مدیریت شهری بوده است.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم حوزه شهرسازی و معماری در این حوزه می توان به پیگیری جهت تصویب دستورالعمل اراضی ذخیره توسعه نوسازی و نظارت بر ایجاد پاتوق های محله ای و مراکز محله در محدوده بافت فرسوده، اشاره نمود. همه موارد ذکر شده باعث تقویت ارزش سکونت در محلات خواهد شد و هویت محله را حفظ خواهد نمود.

کوشش برای تحقق پذیری تکالیف طرح جامع و تفصیلی شهر تهران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به رویکرد قانون گرایی شورای اصلاح طلب پنجم تصریح کرد: کمیسیون شهرسازی و معماری، بازگشت به طرح جامع و تفصیلی شهر و کوشش برای تحقق تکالیف بر زمین مانده آنها را سرلوحه کارهای خود قرار داد. از همین رو، نهاد پایش و راهبری طرح های توسعه شهری تهران را در یکی از اولین اقدامات خود احیاء نمود تا قطار توسعه تهران در ریل توسعه پایدار و متوازن بازگردد. بررسی تحقق پذیری طرح تفصیلی و صدمه شناسی اجرای آن به منظور فراهم نمودن بستر بازبینی طرح مذکور هم از اقدامات کمیسیون در جهت عمل به تکالیف طرح جامع و تفصیلی بوده است.

سالاری افزود: پیگیری، بررسی و تصویب طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ با رویکرد جمعیت پذیری حداقلی و پرهیز از بارگذاری های سنگین، مبنا قرار دادن توسعه کیفی به جای توسعه کمی، توسعه خط حمل و نقل ریلی و پاک، تأمین حداکثری خدمات عمومی، حفاظت از محیط زیست و... از اقدامات مهم کمیسیون در این دوره بوده است که بعد از ده ها جلسه و ساعت ها کار کارشناسی نهایتا به تصویب شورا رسید.

وی ادامه داد: پیگیری جهت تصویب برنامه عملیاتی ساماندهی زیر پهنه حفاظت ویژه ( G ۳۲۳ ) به وسعت ۱۷۲۹ هکتار (محدوده فی درخلال منتهی الیه فضای کالبدی شهر تا خط حریم) که جزو تکالیف طرح تفصیلی بوده است. پیگیری تهیه و تصویب طرح های موضعی و موضوعی همچون حق انتقال توسعه(TDR)، ساماندهی مشاغل نامتجانس شهری، پیگیری ایجاد دادگاه های ویژه مدیریت شهری، طرح ساماندهی فعالیتهای مجاز به استقرار در پهنه های مختلف طرح تفصیلی و ضوابط بلندمرتبه سازی که همگی جزو تکالیف برزمین مانده طرح جامع و تفصیلی هستند و عدم تحققشان ضربات جدی به کیفیت زیست شهروندان می زند، در این سه سال در دستور کار کمیسیون شهرسازی و معماری قرار داشته اند و پیشرفت های قابل توجهی هم در هر کدام حاصل شده است؛ اما از آنجائیکه خیلی از آنها نیازمند تصمیم گیری مراجع کلانتر قانونی مانند مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت هستند هنوز به نتایج نهایی نرسیده اند.

ساماندهی سیما و منظر شهری و هویت بخشی به شهر

سالاری در مورد اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی سیما و منظر شهری و هویت بخشی به شهر هم اظهار داشت: در جهت عمل به یکی از مهم ترین وظایف طرح جامع و طرح تفصیلی تهران در خصوص "ساماندهی و ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری" و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری به ضرورت توجه مدیریت شهری به نمای ساختمان های شهر، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر برای اولین بار در پایتخت مبحث بررسی و تصویب نقش های نمای ساختمان ها را در فرآیند صدور پروانه الزامی کرد و در این راستا کمیته هایی تحت عنوان کمیته های نما و کمیته بناهای شاخص را به صورت رسمی ایجاد کرد که تا آخر سال ۹۸ حدود ۶۲۰۰۰ پرونده را بررسی و نقش بسزایی در ساماندهی به نماهای شهر تهران دارند.

وی افزود: در کنار تشکیل این کمیته ها، تصویب ضوابط عام نما در کمیسیون ماده ۵ و هم ارائه دستورالعمل "طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران" برای هدایت نظام مندتر سیما و منظر شهری در سال ۱۳۹۷، تشکیل دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کمیته های نما هم به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان ناظران شورا در کمیته نمای مناطق ۲۲ گانه و برگزاری مسابقات معماری برای پروژه های شاخص شهری مانند پلاسکو، نیلوفری و غیره همچون اقدامات مهم کمیسیون و حوزه شهرسازی و معماری در این خصوص بوده است.

افزایش ایمنی و تاب آوری شهری و پدافند غیرعامل

وی مبحث تاب آوری شهر تهران و لزوم ایمن سازی آنرا یکی از اولویت های اساسی کمیسیون شهرسازی و معماری در طول ۳سال گذشته دانست و تصریح کرد: انعکاس نقشه حریم های گسلی بر روی نقشه های طرح تفصیلی و پیگیری تصویب ضوابط ساخت و ساز بر پهنه های گسلی از تحولات مهم اخیر شهر تهران در زمینه تاب آوری و ایمنی بوده که در این دوره با پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری انجام شده است.

سالاری خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات مهم در زمینه ایمنی و تاب آوری که هنوز حل نشده، بلاتکلیفی مرحله بهره برداری از ساختمان است و چون ضوابط و قوانین موجود کافی نیست، کمیسیون شهرسازی و معماری اصلاح مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را طی ده ها جلسه پیگیری نموده که الان در دستور کار جدی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی جهت تصویب در دولت قرار دارد.

جنبش در زمینه ایمن سازی در شهر

وی افزود: از دیگر اقدامات کمیسیون در همکاری با کمیسیون سلامت، اجبار شهرداری تهران نسبت به ایجاد سامانه پایش ایمنی ساختمان های موجود و شناسایی ساختمان های خطرساز، بارگذاری اطلاعات این ساختمانها در سامانه، ابلاغ دستورالعمل های ایمن سازی به مالکین و نهایتا اعلان شکایت به مراجع قضایی و انتشار عمومی اطلاعات به منظور اجبار مالکین مستنکف بوده است.

سالاری اضافه کرد: نظارت و پیگیری ایمن سازی ساختمان های ناایمن شاخص در محدوده مرکزی شهر و بازدیدهای میدانی از دیگر اقدامات این کمیسیون در کنار سایر کمیسیون ها و کلیت شورا بوده است. خوشبختانه مجموع این اقدامات توانسته جنبش قابل توجهی در زمینه ایمن سازی در شهر ایجاد کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حفاظت و صیانت از حریم شهر یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری است که نقش مهمی در نظم بخشی به نظام شهرسازی و صیانت از فضاهای تنفس گاهی شهر برای آینده دارد، اظهار داشت: از همین رو کمیسیون شهرسازی و معماری، رفع تعارضات قانونی مدیریت حریم پایتخت را به صورت مرتب و با تشکیل سلسله نشست ها با حضور تمامی ذینفعان پیگیری کرده و تلاشهای زیادی هم برای تهیه و تصویب طرح راهبردی و ساختاری حریم پایتخت انجام داده است که منجر به تصویب طرح راهبردی در شورایعالی شهرسازی شده و طرح ساختاری هم در شرف تصویب قرار دارد؛ اما سازمان مدیریتی حریم هنوز تعیین تکلیف نشده است. همینطور کمیسیون با نامه نگاری های مختلف با دولت خواهان احیاء سند مجموعه شهری تهران شده است و همچنان تلاش در این حوزه ادامه دارد.

کمپین «آرزوهای تهران»

وی ادامه داد: کمپین «آرزوهای تهران» اقدام دیگر کمیسیون با محوریت کمیته شهرسازی است که برای ایجاد ارتباطی دوسویه بین شهروندان و مدیران شهری پایتخت شکل گرفته و برای اولین بار پنج ارگان از مجموعه مدیریت شهری را برای پیشبرد یک برنامه دور هم جمع کرد تا مشارکتی کم نظیر درشناسایی مشکلات و همفکری برای حل آنها تحقق یابد. این کمپین با هدف بهبود زندگی و ارتقاء کیفیت زیست شهری شکل گرفت. برای رسیدن به این هدف سامانه ای راه اندازی شده تا شهروندان از آرزوهای خود برای بهبود شهر بگویند و با همیاری یکدیگر، آرزو یا آرزوهایی را برگزینند تا مسؤلان شهری آنها را برآورده کنند.

محمد سالاری در بخش دیگری از نطق قبل از دستور خود، مأموریت های فراکمیسیونی، کمیسیون متبوع خود در زمینه مأموریت ها و موضوعات مشترک شورا را اینگونه بیان نمود: پیشرو بودن در زمینه تدوین و عملیاتی شدن برنامه اولویت محور تحقق پذیر شهر تهران، همکاری پیگیرانه در تشکیل کمیته ارتقاء درآمد شهرداری و همکاری موثر با کمیسیون برنامه و بودجه در بررسی و اصلاح لایحه «بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و هم در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا»، حضور فعال و مؤثر در کمیسیون ماده ۵ و مشارکت در تصمیم گیری مبتنی بر افزایش زیست پذیری شهر، تعامل و جلسات کارشناسی با شورایاری ها و احصا مشکلات و چالش ها در محلات و پیگیری جهت رفع مشکلات که گاها مشکلات فراحوزه ای بودند، کوشش برای اجرایی شدن راه اندازی تصفیه خانه های محلی فاضلاب در مناطق، تعدیل بارگزاری ساختمانی در عرصه پادگان ۰۶ از بیشتر از ۲ میلیون مترمربع به حدود ۶۰۰ هزار مترمربع با کنشگری موثر در شورایعالی شهرسازی و معماری و اختصاص ۷۰ درصد از عرصه آن به پارک عمومی جهت استفاده شهروندان. همینطور تعامل با نظام مهندسی در زمینه پیگیری عملیاتی شدن حضور سازنده ذی صلاح در فرایند ساخت و ساز، تهیه شناسنامه فنی و ملکی، ساماندهی گودهای پرخطر، ارتقاء ایمنی در کارگاه های ساختمانی، کاهش زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی از این مأموریت ها است.

وی در بخش دیگری به کارهای باقی مانده حوزه ماموریتی خود اظهار داشت: باوجود توفیقاتی که این کمیسیون با همکاری و کمک همه اعضای شورای شهر توانسته به دست بیاورد اما کارهای باقی مانده همچنان فرآوانند که سرنوشت بعضی از آنها در دست نهادهایی است که همکاری لازم را با شورا به عمل نمی آورند. بعضی از آنها هم در مرحله اجرا در شهرداری معطل مانده اند.

سالاری افزود: در زمینه کاهش تخلفات ساختمانی باوجود توفیقات نسبی چشمگیر شورا در این دوره اما به دلیل اشکالاتی که در قانون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها وجود دارد، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم. پیش نویس اصلاح این قانون توسط کمیسیون با همکاری وزارت کشور تهیه و در اختیار دولت قرار داده شده اما هنوز تا تصویب در هیئت دولت و بعد مجلس مسیر طولانی دارد که امیدواریم دولت و مجلس در فرایند آن تسریع کنند. در بحث مدیریت حریم با این که طرح جامع راهبردی حریم پایتخت در شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده، اما هنوز مدیریت جامع حریم شکل نگرفته است. این درحالیست که اگر وضعیت موجود ادامه یابد بزودی شاهد از بین رفتن اندک فرصت ها و فضاهای باقی مانده حریم شهر تهران و شهرهای اقماری برای صیانت از فضاهای تفرجگاهی و تنفسی اطراف شهر تهران خواهیم بود. اینجا هم دولت باید جدیت و شتاب بیشتری به خرج دهد.

نارضایتی از شهرداری تهران به علت فرایند بروکراتیک طولانی صدور پروانه

وی افزود: در بحث صدور پروانه و گواهی های ساختمانی باوجود پیگیری های مستمر اعضای کمیسیون اما همچنان با فرایند بروکراتیک بسیار طولانی و پیچیده ای روبرو می باشیم و بشدت از عملکرد شهرداری در این خصوص ناراضی هستیم. ازاین رو تلاش ها و پیگیری های ما برای هرچه کوتاهتر شدن این فرایند و هم هوشمندسازی کامل آن ادامه خواهد داشت و امیدواریم آنچنان که معاونت شهرسازی شهرداری وعده داده تا آخر سال شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.

این عضو شورای شهر تهران افزود: مبحث مهم دیگری که تحقق آن از ضروری ترین اولویت ها است، تحقق تکلیف طرح جامع در مورد حق انتقال توسعه یا TDR است. اگر این تکلیف اجرایی شود، مدیریت شهری ابزار بسیار قدرتمندی برای حل خیلی از مشکلات موجود در زمینه صیانت از باغات، بافت و بناهای پرارزش تاریخی و اجرای طرح های شهری و احیاء حقوق عامه خواهد داشت. اما باوجود پیگیری های فراوان ما، هنوز دولت گام عملی بلندی در این حوزه برنداشته است. ساماندهی زیست شبانه از دیگر برنامه های اولویت دار شورا و کمیسیون بوده که تلاشهای زیادی برای گفتمان سازی و اقناع نهادهای مختلف و هم زمینه سازی قانونی برای آن انجام داده است؛ اما متأسفانه باوجود همه این تلاش ها شهرداری تهران جدیتی برای اجرای آن به خرج نداده است. توقع ما از شهرداری تهران این است که هرچه زودتر نسبت به اجرایی کردن مصوبات شورا در این حوزه اقدام نماید.

وی با تقدیر از همراهی مجدانه اعضای این کمیسیون و کارشناسان و مشاوران و استادان دانشگاه و صاحب نظران و تشکل های حرفه ای و دانشگاهی که با این کمیسیون و کمیته های مربوطه همکاری داشته اند، اظهار داشت: از همکاری و همراهی اعضای محترم شورا و مدیریت مؤثر و مسئولانه ریاست محترم شورا و سایر کمیسیون های تخصصی و سازمان شهرداری تهران و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری که همگی تمام توان و ظرفیت علمی، تخصصی و مدیریتی خودشان را برای ارتقای کیفی زندگی شهروندان عزیز تهرانی در این سه سال به کار بسته اند به نوبه خودم تشکر و سپاسگزاری می کنم.1399/06/02
19:58:45
5.0 / 5
1802
تگهای خبر: ابزار , ارز , اقتصاد , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد از شناسایی ساختمان های خطرساز تهران تا نارضایتی از شهرداری برای فرآیند طولانی صدور پروانه
نظر شما در مورد از شناسایی ساختمان های خطرساز تهران تا نارضایتی از شهرداری برای فرآیند طولانی صدور پروانه
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳