آرشیو مطالب : دلار

در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه 7 مرداد 1400 به 11 میلیون و 117 هزار تومان رسید

قیمت سکه 7 مرداد 1400 به 11 میلیون و 117 هزار تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سكه ۳ مرداد ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید

قیمت سكه ۳ مرداد ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خبر داد:

بهره برداری از 4 پایگاه مدیریت بحران تا اختتام مرداد

بهره برداری از 4 پایگاه مدیریت بحران تا اختتام مرداد
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۲۳ تیر ۱۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۳۸۳ تومان رسید

قیمت دلار ۲۳ تیر ۱۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۳۸۳ تومان رسید
بانك مركزی اعلام كرد؛

جزییات قیمت رسمی انواع ارز

جزییات قیمت رسمی انواع ارز

ارائه خدمات احراز هویت و وریفای اكانت بین المللی

ارائه خدمات احراز هویت و وریفای اكانت بین المللی

عرضه ۱۷۴ میلیون دلار در سامانه نیما طی روز جاری

عرضه ۱۷۴ میلیون دلار در سامانه نیما طی روز جاری
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۱۰ تیر ۱۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۹۷۹ تومان رسید

قیمت دلار ۱۰ تیر ۱۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۹۷۹ تومان رسید
براساس اعلام بانك مركزی؛

نرخ رسمی ۲۲ ارز كم شد

نرخ رسمی ۲۲ ارز كم شد
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۵۹۰ تومان رسید

قیمت دلار سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۵۹۰ تومان رسید
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار 6 تیر 1400 به 24 هزار تومان رسید

قیمت دلار 6 تیر 1400 به 24 هزار تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سكه ۳ تیر ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسید

قیمت سكه ۳ تیر ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسید
از سوی بانك مركزی اعلام شد؛

جزییات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزییات نرخ رسمی ۴۶ ارز
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ به ۲۳ هزار و ۵۸۰ تومان رسید

قیمت دلار ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ به ۲۳ هزار و ۵۸۰ تومان رسید

ارائه خدمات احراز هویت و وریفای اكانت های بین المللی

ارائه خدمات احراز هویت و وریفای اكانت های بین المللی
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سكه 13 خرداد 1400 به 10 میلیون و 720 هزار تومان رسید

قیمت سكه 13 خرداد 1400 به 10 میلیون و 720 هزار تومان رسید
براساس اعلام بانك مركزی؛

نرخ رسمی ۱۹ ارز افزایش یافت

نرخ رسمی ۱۹ ارز افزایش یافت
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار آمریكا ۹ خرداد ۱۴۰۰ به ۲۳ هزار و ۸۶۱ تومان رسید

قیمت دلار آمریكا ۹ خرداد ۱۴۰۰ به ۲۳ هزار و ۸۶۱ تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سكه ۵ خرداد ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید

قیمت سكه ۵ خرداد ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار 6 خرداد 1400 به 22 هزار و 652 تومان رسید

قیمت دلار 6 خرداد 1400 به 22 هزار و 652 تومان رسید
بانك مركزی اعلام كرد؛

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

اقامت بهتر است یا دریافت تابعیت

اقامت بهتر است یا دریافت تابعیت

یك چهارم شهرهای جهان توان مالی مقابله با بحران اقلیمی را ندارند

یك چهارم شهرهای جهان توان مالی مقابله با بحران اقلیمی را ندارند
بانك مركزی اعلام كرد؛

جزییات قیمت رسمی انواع ارز

جزییات قیمت رسمی انواع ارز
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سكه 16 اردیبهشت 1400 به 9 میلیون و 540 هزار تومان رسید

قیمت سكه 16 اردیبهشت 1400 به 9 میلیون و 540 هزار تومان رسید
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۲۰ هزار و ۶۴۳ تومان رسید

قیمت دلار ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۲۰ هزار و ۶۴۳ تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سكه طرح جدید 9 اردیبهشت 1400 وارد كانال 9 میلیون تومان شد

قیمت سكه طرح جدید 9 اردیبهشت 1400 وارد كانال 9 میلیون تومان شد
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد،

جوان ابهری واژه امانت داری را باردیگر معنا كرد

جوان ابهری واژه امانت داری را باردیگر معنا كرد
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سكه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰میلیون و ۲۰هزار تومان رسید

قیمت سكه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰میلیون و ۲۰هزار تومان رسید
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۲۳ هزار و ۳۳۹ تومان رسید

قیمت دلار ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۲۳ هزار و ۳۳۹ تومان رسید