رییس كمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران:

تعیین عوارض ساختمانی عادلانه می شود

تعیین عوارض ساختمانی عادلانه می شود به گزارش حراج کن رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه عوارض ساختمانی تعیین شده طی دهه های گذشته، به پارسل ها و موقعیت هایˮ برتر و ممتاز ترˮ رانت داده است، اظهار داشت: با تصویب لایحهˮ تعیین عوارض ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت مکانی تک تک املاک در شهر تهرانˮ دریافت عوارض ساختمانی عادلانه می شود.


به گزارش حراج کن به نقل از ایسنا، محمد سالاری در دویست و شصت و هشتمین جلسه شورا در توضیح لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی مبتنی بر تعیین ارزش املاک در شهر تهران(با تاکید بر موقعیت مکانی ) و اصلاح مصوبات« نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران، اظهار داشت: در فرایند تصمیم گیری برای تعیین عوارض سال ۱۳۹۹ که در سال ۹۸ مصوب کردیم، این مورد عنوان شد که در دوره پنجم مدیریت شهری تهران بتوانیم، دفترچه ارزش معاملاتی کل ۹۴۰ هزار پارسل شهر تهران را مبتنی بر مرغوبیت مکانی، تدوین نماییم تا دیگر مجبور نباشیم از شاخصهای دفترچه ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون ماده ۶۴ تقویم املاک وزارت دارایی استفاده نماییم.

وی ادامه داد: مبانی تعیین قیمت املاک در دفترچه وزارت دارایی خیلی دقیق نیست، چونکه کل شهر تهران را فقط به ۱۶۴ بلوک تقسیم کرده و بر مبنای آن یک ضریب p از آن دفترچه گرفته می شود، بنابراین پس از اینکه ما عوارض سال ۹۹ را با ۳۰ درصد افزایش تصویب کردیم، ما درکمیسیون شهرسازی و معماری شورا بر مبنای جلسات مشترکی که با کمیسیون برنامه و بودجه و جلسه هم اندیشی داشت، طرحی را تحت عنوان "الزام شهرداری تهران به ایجاد دفترچه ارزش معاملاتی شهر تهران مبتنی بر مرغوبیت مکانی تک تک پارسل های شهر تهران" عرضه دادیم.

وی افزود: در دوره گذشته شورا هم چنین پیشنهادی را درباره یکی از تبصره های بودجه مصوب کردیم، اما متأسفانه شهرداری تهران آنرا اجرا نکرد. حالا در این دوره معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و اداره کل تدوین ضوابط، مشاوری را از دانشگاه هنر اصفهان گرفتند که در این حوزه کارهای ارزشمندی را در کشور انجام داده است و مطالعات بسیار جامعی را برای تهیه مرغوبیت مکانی پارسل های شهر تهران انجام داده اند، طی یک سال قبل ما جلسات گوناگونی را با ایشان و کمیسیون برنامه و بودجه شورا داشتیم که نتیجه آن لایحه ای است که به همکاران شورا تقدیم شده است.

سالاری در مورد دفترچه تهیه شده ارزش معاملاتی شهر تهران مبتنی بر مرغوبیت مکانی تک تک پارسل های شهر تهران، عنوان کرد: در این دفترچه اصطلاحی به نام location rent به معنای ارزش مکانی تک تک پارسل های شهر تهران آمده است و به جهت اینکه مشاور بتواند به ارزش مکانی واقعی برسد، مولفه ها و شاخصه های بسیار زیادی را مدنظر قرار داده است که مهم ترین آنها تاثیرپذیری از ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران است، یعنی ضوابط طرح تفصیلی چه سرنوشتی را برای یک ملک در شهر تهران رقم می زند، هم ضوابط محدود کننده و هم ضوابط تشویق کننده ای که در طرح تفصیلی برای بعضی از پهنه ها و زیر پهنه ها وجود دارد.

وی افزود: مولفه هایی مثل میزان عرض معبر، مساحت ملک و اندازه قطعه که در پهنه بندی طرح تفصیلی به شدت اثرگذار هستند و از سویی دسترسی تک تک املاک شهر تهران به سرانه های خدماتی و خدمات همچون دسترسی به مترو، دسترسی به خیابان و معبر، دسترسی به فضای سبز و پارک، دسترسی بیمارستان و خدمات آتش نشانی و... که یک شهروند به آنها احتیاج دارد. البته این دسترسی ها و همجواری هم در مواردی امتیاز منفی و در جایی امتیاز مثبت می گیرد. از طرفی شهر تهران دارای چند نوع بافت شهری همچون بافت مرغوب که باعث می شود ارزش ملک بالا برود و بافت های فرسوده در مناطق مرکزی با مرغوبیت پایین است که البته ما بافت مرکزی متعارف هم داریم.

سالاری ضمن اشاره به اینکه مدیریت شهری دوره پنجم وعده داده بود که از مطالعه به تصمیم برسد، اظهار داشت: کاری که در این لایحه انجام شده در مقیاس ۹۴۰ هزار پارسل شهر تهران، کار بسیار ارزشمندی است و الان همه املاک مبتنی بر شاخص هایی که در این لایحه و مطالعات پیوست آمده، دارای ارزش هستند. در مجموعه بررسی هایی که مشاور و معاونت شهرسازی و معماری انجام داده اند، مبنای تصمیم گیری مشاور برای دریافت عوارض، سود در انتظار است یعنی مرغوبیت هر ملکی بر مبنای موقعیتی که در آن قرار دارد و دسترسی ها به خدمات و بافتی که قرار دارد، احصاء شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران توضیح داد: این مطالعه به تدریج باید به تکامل برسد و تعیین ارزش مکانی دقیق تر شود تا الگویی برای تسری به همه شهرها باشد. مشاور به این نتیجه رسیده است که تفاوت ارزش مکانی یا مرغوبیت مکانی املاک در شهر تهران از کف متری ۵ میلیون تومان تا سقف ۲۲۰ میلیون تومان است، یعنی۴۰ برابر تفاوت وجود دارد، این در صورتی است که به باعث دفترچه ارزش معاملاتی که از دارایی گرفته شده، این تفاوت بین یک تا ۹ است و اختلاف ارزش مکانی پارسل ها در عوارضی که طی دهه های گذشته، شورا و شهرداری تعیین کرده است، دیده نشده و به عبارتی برای پارسل ها و موقعیت های برتر و ممتاز تر رانت داده شده است.
سالاری خاطرنشان کرد: حالا شورای اسلامی شهر تهران در لایحه «الزام شهرداری به عرضه لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت مکانی املاک در شهر تهران» و در اجرای مفاد مصوبه"نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران" به شهرداری تهران اجازه داده تا دریافت عوارض بر مبنای ارزش واقعی املاک صورت پذیرد. این لایحه باعث دریافت عادلانه عوارض از املاک شهری متناسب با متغیرهای واقعی مترتب بر قیمت املاک خواهد شد و شاخص هایی همچون موقعیت ملک، میزان بارگزاری(ضوابط طرح تفصیلی )، شکل و اندازه بر ملک، خدمات در دسترس و سرانه های خدماتی، در مدل سازی و برآورد ارزش املاک شهر تهران ملاک عمل خواهد بود.
وی ادامه داد: در وضعیت موجود، تعداد بلوک های، ملاک عمل برای ارزش املاک، مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، ۱۶۴ است که در لایحه حاضر، میزان دقت محاسبات جدید با ۹۴۰ هزار پارسل بسیار دقیق تر شده و برای تمامی پارسل ها یک LR تعیین شده است.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره اینکه در سال اول اجرای این مصوبه ملاحظات رشد قیمتی برای میزان عوارض ساخت و ساز مد نظر بوده است، اظهار داشت: تصمیم بر این است که ۳۰ درصد LR در محاسبات عوارض تأثیر گذار باشد و مابقی از pr ۹۸ مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی مبحث ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مطابق روال قبل گرفته شود و برای سالهای آینده درصد استفاده از LR افزایش یابد. بنابراین فرمول جدید تلفیقی از قیمت آخرین دفترچه ارزش معاملاتی مبحث ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و LR خواهد بود.
سالاری تصریح کرد: هرچند افزایش قیمت ها در بخش مسکن، شهرداری را ملزم به افزایش ۲۵۵ درصد عوارض می کرد اما در مجموع بررسی های انجام شده در جلسات شورای شهر و شهرداری به این نتیجه رسیدیم که عوارض، به میزان بسیار کمتری افزایش یابد و در این مصوبه افزایش عوارض مطابق میانگین ۵۰ درصد منظور شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در ادامه ضمن اشاره به قرارگیری بعضی از املاک در مجاورت پارک ها و بوستان ها اظهار داشت: حالا این املاک نمی توانند پنجره ای به سمت این فضاها داشته باشند و این مورد هم باعث می شود، نمای ساختمان یک نمای بی کیفیت باشد، ضمن اینکه هم فرصت را از این ساختمان ها می گیریم، هم دیده بانی و نظارت را در نظر نگرفتیم. شهرداری تهران از شورا تقاضا کرده است که این ساختمان ها بتوانند دسترسی و پنجره به این بوستان ها و فضای سبز داشته باشند که باعث ارزش افزوده برای ملک آنها خواهد شد و صرفاً آن واحدهایی که نورگیر می گیرند و پنجره دارند عوارضی به شهرداری پرداخت کنند تا از محل این عوارض در مناطق غیربرخوردار و برای پروژه های توسعه محلی استفاده گردد.
وی افزود: در مورد اراضی توسعه ذخیره شهری که فریز شده اند و عموما احتیاج به انجام مطالعات امکان سنجی برای تعیین کاربری در کمیسیون ماده ۵ و شورایعالی شهرسازی و معماری دارند، طرح جامع آنها را به علت اینکه بزرگ مقیاس هستند و هنگام ساخت و ساز باید سرانه های بیشتری را تأمین کنند، فریز کرده است. همینطور شورایعالی شهرسازی و معماری طی ماه های اخیر این اراضی را از هزار تا ۱۰ هزار متر از فریز خارج کرد و می توانند ساخت و ساز کنند و کمیسیون ماده ۵ هم تصویب کرد اما تاکید گردیده است که باید عوارضی را به شهرداری بپردازند که از محل این عوارض، شهرداری ها سرانه های خدماتی محله ای و منطقه ای را تأمین کنند.
سالاری اضافه کرد: ما حالا باید عوارضی را بگذاریم که سقفش رقمی باشد که از محل آن بتوان سرانه های محلات غیربرخوردار را تأمین کرد. مشروط بر اینکه یک حساب جداگانه ایجاد شود و این عوارض الزاما به این حساب واریز شود تا سرانه های خدماتی از آن تامین گردد و این هم تصمیم بسیار مهمی است.
منبع:

1399/11/13
00:03:51
0.0 / 5
827
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد تعیین عوارض ساختمانی عادلانه می شود
نظر شما در مورد تعیین عوارض ساختمانی عادلانه می شود
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴