در قالب یك پژوهش مطرح شد

راهكارهایی برای كاهش فساد اداری در شهرداری

راهكارهایی برای كاهش فساد اداری در شهرداری حراج كن: پژوهشی كه با سوژه شناسایی عوامل فردی موثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران انجام شده است نشان داده است كه در سطح فردی «نیاز مادی»، «عدم پایبندی شرعی»، «عدم پایبندی به ارزش های اخلاقی»، «احساس بی عدالتی»، «جامعه پذیری نامناسب»، «میزان ارتباط با ارباب رجوع»، «ریسك پذیری» و «فرصت فساد» عوامل اصلی تمایل به فساد اداری در سطح فردی در شهرداری تهران هستند كه در مجموع هشتاد و یك درصد از تغییرپذیری بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران را تبیین می كنند كه با عنایت به نتایج رگرسیون انجام شده، همه آنها مدلول دار بوده اند.


به گزارش حراج كن به نقل از ایسنا، فساد اداری همواره بعنوان یكی ازمهم ترین موانع توسعه درسطح ملی و محلی مطرح بوده است. باتوجه به نقش مهم شهرها درتوسعه پایدار، مطالعه فساد درشهرداری ها بسیارحائز اهمیت است و هدف از تدوین این مقاله، شناسایی عوامل فردی موثر بر تمایل به فساد درشهرداری تهران است تا بتوان با درنظرگرفتن علل ریشه ای شكل گیری فساد درسطح فردی، راهكارهای مناسبی برای رفع آن پیشنهاد كرد.
به منظور جست وجو پیرامون شناسایی عوامل فردی موثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران تیم پژوهشگران متشكل از حسن عابدی جعفری(استادیار گروه مدیریت دولتی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران)، حبیب الله طاهرپور(استادیار گروه مدیریت دولتی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)، سعید زرندی(استادیار گروه مدیریت دولتی داانشگاه علامه طباطبایی)، فتاح آقازاده (دانش آموخته دكتری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی) پژوهشی را با عنایت به ساختار مناطق شهرداری تهران انجام دادند.
از آنجائیكه بر طبق هدف پژوهش، طراحی مدل برای شهرداری تهران صورت می گیرد، با عنایت به ساختار مناطق شهرداری تهران در هر منطقه 12 پرسشنامه و در سازمان ها شش پرسشنامه توزیع شد. در مجموع مقرر شد تعداد 410 پرسشنامه (مدیران سازمان ها) برای آزمون مدل جمع آوری شود. بعضی از پرسشنامه ها با دقت پایینی پر شده بود كه در نهایت از مجموع 410 پرسشنامه توزیع شده 230 پرسشنامه حاصل شد كه پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها وارد نرم افزار SPSS و آماده اجرای تحلیل عاملی شد.
برمبنای یافته های این تحقیق همانطور كه مشخص است، مهم ترین عامل در بروز فساد«میزان احساس بی عدالتی» است و سایر عوامل به ترتیب عبارتند از: «میزان نیاز مادی»، «میزان فرصت برای فساد»، «میزان ارتباط با ارباب رجوع» و «میزان ریسك پذیری» و آن طور كه مشخص است «میزان پایبندی شرعی»، «میزان پایبندی به ارزش های اخلاق» و «جامعه پذیری ضد فساد» تأثیر منفی بر تمایل به فساد دارند كه در این میان تأثیر «میزان پایبندی به ارزش های اخلاقی» از دو عامل دیگر بیشتر است.
بر طبق این پژوهش، عوامل فردی موثر در تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران در هشت عامل فوق خلاصه می شود كه بر تمایل به فساد تأثیر دارند و بر این اساس پیشنهاد می شود مجریان نسبت به تقویت باورهای مذهبی و اخلاقی كاركنان تلاش كنند، بااینكه میزان پایبندی شرعی در بین كارمندان شهرداری عدد به نسبت مناسبی است با این وجود، تا حالت ایده آل هنوز فاصله دارد. همین طور باید به این نیز توجه كرد كه رعایت عدالت در كاهش فساد اداری، نقش بسزایی دارد و با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش، كاركنان و مدیران شهرداری در این سازمان احساس بی عدالتی می كنند.
در عین حال رسیدگی به معاش كاركنان و تأمین حداقل های زندگی برای كاركنان از مهم ترین اقدامات برای كاهش بروز فساد در شهرداری تهران است. ارتباط نیاز مادی با تمایل به فساد در كاركنان شهرداری یك ارتباط مستقیم است و تحقیقات گوناگون صورت گرفته روی میزان نیاز و درآمد افراد جامعه به ویژه كاركنان بخش عمومی حكایت از این دارد كه با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال های اخیر، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه كند، بلكه از حركتی نزولی(نسبت به رشد نیازهای مادی) برخوردار شده است.»
در انتهای این پژوهش راهكارهایی برای كاهش نیازمادی در كاركنان و در نتیجه كاهش تمایل به فساد پیشنهاد شده كه عبارتند از:
-ایجاد تناسب كافی میان درآمد متوسط حقوق بگیران شهرداری و بخش خصوصی (با توجه به سوابق و توانایی ها)
- كاستن از تعداد كاركنان شهرداری (به كارنگرفتن بازنشسته ها و برگرداندن كاركنان مأمور از دستگاه های دیگر) و اجرای طرح ترمیم حقوق كاركنان
-تقویت بیمه های سلامت و درمان و تقویت رفاه عمومی و كاهش هزینه ها در این بخش
نتایج این پژوهش در شماره یك سال هشتم نشریه "مطالعات رفتار سازمانی" انتشار یافته است.

منبع:

1398/06/02
13:24:57
5.0 / 5
4865
تگهای خبر: ارز , تورم , هزینه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد راهكارهایی برای كاهش فساد اداری در شهرداری
نظر شما در مورد راهكارهایی برای كاهش فساد اداری در شهرداری
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱